އަޅުގަނޑުމެން

އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަވެފަ އަދި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާނަހުރި ފައިދާ އެއް ހޯދައިދޭ

ޒިއޯސިސް އަކީ 2008 އިން ފެށިގެން ބައިނަލްލަގުވާމީ ކޮމްޕިއުޓާ ސޮފްޓްވެއާ އުފައްދާ އަދި ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅޭ ހިދުމަތް ފޯރު ކޮށްދޭ ކުންފުންޏެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގުސަދަކީ ކޮމްޕިއުޓާ ފަދަ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރުމަށް ދިމާވާ ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ އަދި އެ ހުރަސްތައް ކަޑަތުކުރާނެ އަދި ކަސްޓަމަރުންނަށް މާނަ ހުރި ފައިދާ ކުރާނެ އުފެއްދުން ތައާރަފްކޮށް އަދި ﷲ އިރާދަ ކުރެއްވިޔާ ކަމާ ގުޅޭ އެހީ އެންމެ ފުރިހަމަ .ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ފޯރު ކޮށްދިނުމެވެ.

ސޮފްޓްވެއާ އުފެއްދުމުގެ އިތުރުން ތިރީގައި ވާ އިތުރު ހިދުމަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން ފޯރު ކޮއްދެމެވެ:

 • އެކި ބޭނުމަށް ސޮފްޓްވެއާ އުފެއްދުން
 • ގިނަ ކޮމްޕިއުޓާއިން އެއްފަހަރާ ބަލަން ޖެހޭ ޑޭޓާބޭސް ސޮފްޓްވެއާ އުފެއްދުން. މިސާލަކަށް ވިކުރާ އާއި މުދަލުގެ އިންވެންޓަރީ ބަލަހައްޓާ އަދި އެކި ބާވަތުގެ ބިޒްނަސް އޮޕަރޭޝަން business operation ބަލަހައްޓާ ސޮފްޓްވެއާ
 • އެކި ކަހަލަ ނިޒާމު ކޮމްޕިއުޓަރާއި ގުޅާދީ ކޮމްޕިއުޓަރުން މައުލޫމާތު ނަގާ ކޮންޓްރޯލު ކުރެވޭނެ ގޮތް ހެދުން
 • މަސައްކަތުގެ ނިޒާމު ދެނެގަނެ މަސައްކަތް ލުއިކޮށް އަވަސް ކުރެވޭނެ ގޮތް ރޭވުން

އަޅުގަނޑުމެންނާއި ގުޅުއްވާ

އަޅުގަނޑުމެންނާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާތޯ؟ ތިރީގައި ވާ ފޯމް ފުރުއްވުމަށްފަހު މަސައްކަތުގެ ކުރު ޚުލާސާއަކާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފޮނުއްވާލައްވާށެވެ.

Contact
 • P.O Box 712
 • Hudson, CO 80642
 •  
 • މ.ގިލްވެލްޕާރކް
 • މިރިޔާސް މަގު
 • މާލެ, ދިވެހިރާއްޖެ
 • 001 303 747 5750
 • hello@xiosis.com